0216 423 23 21

Acil Durum Eylem Planı

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına “Acil Eylem Planı” diyoruz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince:

İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun, İşyerinde 50’den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın

Tüm işletmelerin, Acil eylem planı yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından, kanunun 11 inci maddesi gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren acil eylem planı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır.